19 Czerwiec 2018
Nawigacja
· O nas
· Dofinansowane projekty edukacyjne z ostatnich lat
· Dofinansowane projekty edukacyjne 2012/13, 2013/14
· Dla rodziców
· Biblioteka
· Dokumentacja szkolna
· Kadra pedagogiczna
· Kącik duchowości
· Kącik matematyczny
· Kroniki szkolne
· Patron
· Porady pedagoga szkolnego
· Poradnik dyrektora
· Publikacje naszych nauczycieli
· Zamówienia publiczne
· Sport
· Samorząd uczniowski
· Sukcesy naszych uczniów
· Szkolne różności
· Świetlica
· Uczniowie
· Twórczość nauczycieli
· Uczniowska twórczość
· Zajęcia pozalekcyjne
· Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
· Wydarzenia
Aktualnie online
· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 586
· Najnowszy użytkownik: Pawel Zakrzewski
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· film
· Mój ulubiony film
· kawały;p
· W szkole
· Książka którą chciał...
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Losowa fotografia
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Nawigacja
Artykuły » Publikacje naszych nauczycieli » Krystyna Łochnicka: „Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce”
Krystyna Łochnicka: „Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce”
„Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce”  obejmuje piśmiennictwo z zakresu szeroko pojętej nauki o książce opublikowane w Polsce, a także  wydawnictwa zagraniczne, które mają związek z Polską (przez nazwisko autora lub tematykę).

Jest to podstawowa bibliografia księgoznawcza, która,  pod tym tytułem, zaczęła powstawać po drugiej wojnie światowej. Powyższa tematyka była treścią prac już w okresie międzywojennym.

            W.T. Wisłocki, w czasopiśmie „Exlibris”, w Krakowie zestawiał „Bibliografię Bibliofilstwa

i Bibliografii Polskiej”:

    - za lata 1914 – 1917 – w 1918r.

    - za lata 1918 – 1919 – w 1920r.   

    - za rok 1920 – w 1922r.

    - za lata 1921-22 – w 1924r.,

Zebrane materiały uszeregowano w układzie klasowym.

            Po kilkuletniej przerwie, w latach 1928 –38, także w Krakowie, zaczęła ukazywać się  „Bibliografii Bibliografii, Bibliotekarstwa i Bibliofilstwa. Dodatek do Przeglądu Bibliotecznego”:   

     - za rok 1928 opracował ją W.T. Wisłocki,

     - za lata  1930-34 – M. Friedbergowa,

     - za lata 1935-36 – W. Żurowska.

Ostatnia przedwojenna publikacja powstała w 1938r.

            Współcześnie, wzorem W. Hahna kontynuowane są prace nad retrospektyw­nymi bibliografiami bibliografii poprzez scalenie zawartości i selekcję danych zgromadzonych w bibliografii bieżącej.

W. Hahn opracował wydaną w 1921r., we Lwowie, selekcyjną „Bibliografię Bibliografii Polskich”; jej drugie, rozszerzone wydanie ukazało się w 1956r. (Ossolineum). Uwzględniała ona jedynie zestawienia bibliograficzne autorów polskich, niezależnie od języka, w jakim są napisane. Prace autorów obcych są uwzględniane tylko wtedy, gdy dotyczą Polski. 

Po uzupełnieniach H. Sawoniaka trzecie wydanie bibliografii Hahna uzyskało zasięg do r.1950.

Lukę za okres między „Bibliografią Bibliografii, Bibliotekarstwa i Bibliofilstwa” a „Bibliografią Bibliografii i Nauki o Książce”, wypełniła M. Małachowska-Staszelis, ogłoszoną dopiero

w 1965r. „Bibliografią Bibliografii i Nauki o Książce. Bibliographia Poloniae Bi­bliographica. 1937 – 1944”. 

Następnie powstały:

- H. Sawoniaka: Bibliografia bibliografii polskich. 1951-1960 (Wrocław 1967), oraz:

- M. B. Bieńkowej i B. Eychlerowej: Bibliografia biblio­grafii polskich. 1961-1970 (Wrocław 1992).

            Po wojnie ogłaszanie bieżącej „Bibliografii Bibliografii i Nauki o Książce” przejął Państwowy Instytut Książki w Łodzi, który zaprojektowaną jako kwartalnik bibliografię wydał tylko za rok 1947.  Koncepcja  powstała dzięki inicjatywie dyrektora PIK A. Łysakowskiego.

Publikacja ta rejestruje wydawnictwa samoistne, utwory i fragmenty oraz artykuły z cza­sopism  w układzie systematycznym; materiał podzielony jest na 6 dzia­łów:

1. Bibliologia. Dokumentacja,

2. Bibliografia, (obejmuje metodykę, historię i organizację oraz spisy bibliograficzne);

3. Struktura i dzieje książki,

4. Wytwarzanie książki (łącznie z księgarstwem),

5. Bibliotekarstwo,

6. Użytkowanie książki;

Zaopatrzona jest w indeks krzyżowy, obejmuje hasła autorskie i tematy poszczególnych pozycji (za rok 1947 – indeks dołączony jest do rocznika); 

Spis za 1947 r. zestawiły H. Lipska i M. Dembowska, w układzie działowym (cena wynosiła 100zł). Uzupełnienia za lata 1945 - 1946 wyszły w 1955 w opracowaniu H. Lip­skiej i M. Małachowskiej-Staszelis;

            Od 1948r. bibliografia wychodzi jako rocznik opracowywany i wydawany przez Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej (IB BN) w Warszawie – jako bibliografia bieżąca samoistnych i niesamoistnych bibliografii oraz bibliografia piśmiennictwa o książce; do 1957r. wydawana jest w formacie 4°, później 8°;

            Zasięg chronologiczny dotyczy określonych, poszczególnych lat rocznika, ale sięga też poprzednich pozycji nie wykazanych w ubiegłym roczniku. Opisy bibliograficzne, zazwyczaj o drugim stopniu szczegółowości, wykonywane są zgodnie z obowiązującą  w danym czasie normą. Roczniki są rezultatem pracy zespołu, na stronie tytułowej podane jest nazwisko osoby odpowiedzialnej.  Dobór i selekcja materiału opiera głównie się na „Przewodniku Bibliograficznym” i „Bibliografii Zawartości Czasopism” oraz wydawnictwach bibliologicznych wpływających do zbiorów IB BN.

            W 1948 r. bibliografię zestawiła M. Dembowska. Dokonano baczniejszej selekcji –

 800 usuniętych pozycji weszło jedynie do rękopiśmiennej kartoteki IB BN. Z 410 przejrzanych czasopism materiałów dostarczyło 320 (90 nie zawierało pozycji bibliologicznych) – w tym roczniku wszystkich pozycji jest 1421.

             Rocznik 1949 ( wyd. w 1954) – zestawiony przez J. Czerniatowicz, zawiera 1768 pozycji;

    Od 1950 – 60 r. bibliografię redaguje H. Sawoniak.

    R. 1950 – 1951 (wyd. w 1956) – rozszerzono stosowanie adnotacji;

    R. 1952 – 1953 (wyd. w 1957) oraz uzupełnienia za l. 1945–51 (pozycje pominięte oraz polonika z czasopism polskich wydawanych za granicą lub czasopism obcych) –  zamykają ostatnią lukę w powojennej „Bibliografii”. Od tego czasu IB BN zamierza dążyć do wydawania bieżącego rocznika.

R. 1954 – wyd. w 1956r. – zestawiony przez H. Sawoniaka

R. 1955 – wyd. w 1956r. – zestawiony przez H. Sawoniaka

R. 1956 – wyd. w 1958r. – zestawiony przez H. Sawoniaka

R. 1957 – wyd. w 1959r. – zestawiony przez H. Sawoniaka

R. 1958 – wyd. w 1961r. – zestawiony przez H. Sawoniaka, pierwszy raz w formacie 8°;

R. 1959 – wyd. w 1961r. – zestawiony przez H. Sawoniaka

R. 1960 – wyd. w 1962r. – zestawiony przez H. Sawoniaka

R. 1961 – wyd. w 1964r. – zestawiony przez B. Eychler

R. 1962 – wyd. w 1966r. – zestawiony przez B. Eychler

R. 1963 – wyd. w 1967r. – zestawiony przez B. Eychler

R. 1964-65 – wyd. w 1977r. – zestawiony przez B. Eychler i M. Bińkową

R. 1966 – wyd. w 1969r. – zestawiony przez B. Eychler – w tym roczniku następują zmiany, opisane również we wstępie do wydanego później R. 1964-65. Selekcja, oparta na kryteriach merytorycznych i formalnych staje się ostrzejsza, ze względu na wielość materiału. Zrezygnowano z rejestrowania artykułów z prasy codziennej, roczników statystycznych, wykazy nabytków bibliotek opisywane są skrótowo. Do sześciu działów dołączono siódmy. Podział materiału wygląda następująco:

1. Nauka o książce

2. Dokumentacja. Informacja naukowa

3. Bibliografia

4. Struktura i dzieje książki

5. Wytwarzanie książki (łącznie z księgarstwem)

6. Bibliotekarstwo

7. Użytkowanie książki

Dla przejrzystości wprowadzono dwa indeksy: alfabetyczny i przedmiotowy.

R. 1967 – wyd. w 1971r. – zestawiony przez M. Małachowską-Staszelis

R. 1968 – wydany w 1971r. – zestawiony przez B. Eychler – w tym roku uznano rozłączność

teoretycznej i praktycznej bibliografii bibliografii polskich oraz polskiej bibliografii bibliologicznej, w związku z tym, w spisie za 1968 r. nastąpiła zmiana układu. Przyjęto nową formułę dokumentacji, w jednym tomie wydzielono dwie samoistne piśmienniczo części (pierwszą dla bibliografii bibliografii – ma 1975 pozycji, drugą dla bibliologii – 1467 pozycji) z osobną numeracją pozycji, osobnymi indeksami,  opisami częściowo adnotowanymi;

Od 1969 r. do 1981 r. „Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce” nosiła ten  nadrzędny tytuł dla obu części, lecz w dwu odrębnych tomach wychodziły „Bibliografia Bibliografii Polskich” oraz „Polska Bibliografia Bibliologiczna”.

R. 1969 – wyd. w 1973r. – zestawiony przez M. B. Bieńkową (po raz pierwszy – dwa odrębne tomy)

R. 1970– wyd. w 1975r. – zestawiony przez M. Małachowską-Staszelis

R. 1971 – wyd. w 1976r. – zestawiony przez B. Eychler

R. 1972 – wyd. w 1979r. – zestawiony przez M. B. Bieńkową

R. 1973 – wyd. w 1985r. – zestawiony przez M. Małachowską-Staszelis

R. 1974 – wyd. w 1982r. – zestawiony przez L. Lechową (1. cz.) i M. B. Bieńkową (2. cz.)

R. 1975 – wyd. w 1986r. – zestawiony przez B. Eychler (1. cz.) i M. B. Bieńkową (2. cz.)

R. 1976 – wyd. w 1986r. – zestawiony przez J. Franke

R. 1977 – wyd. w 1987r. – zestawiony przez S. Kondek (1. cz) i B. Eychler (2. cz.)

R. 1978 – wyd. w 1987r. – zestawiony przez L. Lechową (1. cz.) i M. B. Bieńkową (2. cz.)

R. 1979 – wyd. w 1987r. – zestawiony przez H. Putę (1. cz) i M. B. Bieńkową (2. cz.)

R. 1980 – wyd. w 1988r. – zestawiony przez J. Pietrzykowską (1. cz) i B. Eychler (2. cz.)

R. 1981 – wyd. w 1988r. – zestawiony przez L. Lechową  - od tego roku oba spisy stały się

samodzielnymi bibliografiami. Zrezygnowano wówczas ze wspólnego nadtytułu. Zasady opracowania metodycznego pozostały bez zmian.

„Bibliografia Bibliografii Polskich” (BBP) - jako tzw. bibliografia drugiego stopnia - pełni funkcje:

- dokumentacyjne (w ramach historii nauki i kul­tury),

- informacyjne

- szkoleniowe.

Zasięg wydawniczy i piśmienniczy - bez ograniczeń: Wykazuje bibliografie opublikowane (retrospektywne i bieżące), samoistne wydawniczo i nie samoistne wy­dawniczo, czyli bibliografie załącznikowe (kryptobibliografie).

Uwzglę­dnia spisy bibliograficzne, przeglądy bibliograficzne i omówienia stanu badań, ogólne

i specjalne centralne katalogi i katalogi poszczególnych bibliotek, katalogi księgarskie i wydawnicze, inwentarze, a także katalo­gi poszczególnych typów publikacji, bibliografie ogłoszone drukiem lub na dyskach kompaktowych.

Jako wydawnictwa informacyjne, wyszcze­gólnione w niej we wszelkiej postaci rejestry mogą dostarczać informa­cji o archiwaliach, zbiorach rękopisów, dysertacjach, encyklope­diach, drukach zwartych, wydawnictwach ciągłych, zawartości poszczególnych czasopism, rejestrach filmów, kaset magnetowidowych, zbiorach rycin i fotografii, spisach dokumentów kartograficznych, mikrofilmów i in­nych form reprografii, norm, patentów, plakatów, zabytków, a obecnie także programów komputerowych, edycji multimedialnych i baz danych

Zasięg terytorialny: rejestruje prace autorów polskich wydane w kraju i za granicą, oraz prace autorów obcych publiko­wane w Polsce i wydane za granicą jeśli tematycznie związane są z Polską lub wykazują piśmiennictwo polskie; Przy opisach bibliograficznych są zamieszczane recenzje.

„BBP” ma ustalony schemat zawartości, w jej zrębie głównym znajdują się następujące działy

(7 głównych, jak w bi­bliografii H. Sawoniaka) i poddziały:

1. Bibliografia bibliografii

2. Bibliografia ogólna

3. Bibliografia dziedzin i zagadnień oraz typów dokumentów

4. Bibliografia krajoznawcza, regionalna i lokalna

5. Bibliografia osobowa

           a) instytucje

              b) osoby

6. Bibliografia zawartości poszczególnych czasopism

7. Katalogi księgarskie i wydawnicze..

Opisy częściowo adnotowane; indeks alfabetyczny i  przedmiotowy.


 „Bibliografia Bibliografii Polskich”

R. 1982 – wyd. w 1988r. – zestawiony przez S. Kondek 

R. 1983 – wyd. w 1990r. – zestawiony przez S. Kondek

R. 1984 – wyd. w 1990r. – zestawiony przez L. Lechową

R. 1985 – wyd. w 1991r. – zestawiony przez L. Lechową

R. 1986 – wyd. w 1992r. – zestawiony przez J. Pietrzykowską

R. 1987 – wyd. w 1992r. – zestawiony przez G. Fedorowicz

R. 1988 – wyd. w 1992r. – zestawiony przez M. Lach – zrezygnowano z rejestrowania

wydawnictw typu informacji ekspresowych

R. 1989 – wyd. w 1994r. – zestawiony przez J. Pietrzykowską

R. 1990 – wyd. w 1993r. – zestawiony przez G. Fedorowicz

R. 1991 – wyd. w 1994r. – zestawiony przez T. Pawlikową – z każdym rokiem stosowane są

coraz ściślejsze kryteria selekcji dotyczące bibliografii załącznikowych. Przy drukach zwartych: gdy liczą ponad 150 pozycji dotyczących jednej dziedziny i posiadają podstawowe elementy opisu bibliograficznego. We wstępie określono używane normy: PN-73/N-01152 Opis bibliograficzny, PN-82 N-01152.01 Opis bibliograficzny. Książki, PN-76/N-1150 Zasady skracania tytułów czasopism i wydawnictw zbiorowych. W tym roczniku zebrano w odrębnej grupie uzupełnienia z lat poprzednich.

R. 1992 – wyd. w 1995r. – zestawiony przez M. Przybysz

R. 1993 – wyd. w 1996r. – zestawiony przez M. Lach i M. Przybysz

R. 1994 – wyd. w 1997r. – zestawiony przez T. Pawlikowską i D. Urbańską

            R. 1995 – wyd. w 1997r. – zestawiony przez M. Przybysz. BBP od 1995 r. - baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie pod tym samym tytułem. Aktualizowana jest w cyklu miesięcznym. Rocznie przybywa ok. 3 700 opisów.  Niezależnie od bazy danych, Biblioteka Narodowa kontynuuje wydawanie rocznika pod tym samym tytułem:
     R. 1996 – wyd. w 1998r. – zestawiony przez M. Przybysz i D. Urbańską. Dane także dostępne w postaci baz danych online.

     R. 1997 – wyd. w 1999r. – zestawiony przez M. Przybysz – także bazy danych online.

R. 1998 – wyd. w 2000r. – zestawiony przez D. Urbańską – także bazy danych online.

     R. 1999 – wyd. w 2001r. – zestawiony przez D. Urbańską – także bazy danych online.

     R. 2000 – wyd. w 2002r. – zestawiony przez D. Urbańską – znajduje się tu 3459 pozycji,

a sam wykaz przejrzanych czasopism zajmuje 10,5 strony (w dwóch szpaltach).  Dane także dostępne w postaci baz danych online.


„Polska Bibliografia Bibliologiczna” (PBB) jest bibliografią spe­cjalną, rejestruje piśmiennictwo z zakresu szeroko pojętej nauki o książce. Tak jak każda bibliografia dziedziny spełnia dwie podsta­wowe funkcje: po pierwsze jest dokumentacją piśmiennictwa z zakresu bibliologii, „świadectwem” jej rozwoju, osiągnięć i stanu obecnego, po drugie stanowi warsztat pracy i źródło informacji dla osób z nią związanych, przede wszystkim dla bibliotekoznawców, bibliotekarzy, bibliografów. Może służyć także innym kategoriom pracowników książki - wydawcom, księgarzom, bibliofilom i innym.

Wcześniejsza „Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce”. Cz. 2:  „Polska Bi­bliografia Bibliologiczna”, potem samodzielna „PBB”,  rejestruje piśmiennictwo dotyczące spraw książki w ujęciu kompleksowym.

Ogół rejestrowanych publi­kacji ujmuje w 7 działach:

1. Nauka o książce (zagadnienia ogólne i teoretyczne bliotekoznawstwa i bib­liologii, perspektywa naukoznawcza tej dziedziny, rejestracja opisów obsługujących ją wydawnictw cią­głych, problemy klasyfikacji oraz systemów wyszukiwawczych).

2. Dokumentacja. Informacja naukowa (teoria i organizacja, technika i metody, organizacja i rozwój informacji i dokumentacji naukowej w poszczególnych dziedzinach),

3. Bibliografia. Teoria, metodyka, historia i organizacja.

4. Struktura i dzieje książki ( pismo, rodzaje dokumentów, budowa i histo­ria książki, czasopiśmiennictwo – historia i organizacja, statystyka, prawo prasowe, metodyka badań prasoznawczych, poszczególne czaso­pisma),

5. Wytwarzanie książki (pisarstwo, edytorstwo, prawo autorskie; przemysł książkowy; papiernictwo – historia, konserwacja; dru­karstwo – historia i organizacja, zawód, szkolenie; ruch wydawniczy – historia i organizacja, sprawozdawczość i staty­styka, planowanie i polityka wydawnicza, technika pracy wydawni­czej, instytucje wydawnicze, wydawcy, zawód; rozpowszechnianie książki – księgarstwo, historia i organiza­cja, sprawozdawczość i statystyka, organizacja i technika pracy księgarskiej, kolportaż pozaksięgarski, szkolenie, targi księgarskie i wydawnicze; estetyka książki).),

6. Bibliotekarstwo (organizacja, ustrój i historia bibliotekarstwa, metodyka i techni­ka pracy bibliotecznej, zawód, rodzaje bibliotek, księgozbiory poza biblioteką),

7. Użytkowanie książki (czytelnictwo – historia, czytelnictwo w Polsce, badanie czytelnictwa, metody upowszechniania i formy pracy z czytelnikiem, czytelnictwo prasy i czasopism, czytelnictwo różnych grup czytelni­czych, technika pracy umysłowej, wysta­wy, bibliofilstwo).

      Zgodnie z zasadami metodyki bibliografii dziedzin i zagadnień, w „PBB” uwzględniane są polonika zagra­niczne. Nie jest to jednak bibliografia kompletna. Nie umieszcza się opi­sów artykułów: z gazet, magazynów, czasopism młodzieżowych stano­wiących publikacje niebibliologiczne; z poloników wyklucza się artykuły z niebibliologicznych czasopism obcych, nie podlegają też rejestracji materiały statystyczne z regionalnych roczników o takim charakterze, a także wyłącza się pozapiśmiennicze środki masowego przekazu. Za­stoso­wane kryteria merytoryczne służą dbałości o dobór wartościowego materiału, adresowanego do profesjonalistów.

Zasięg wydawniczy PBB jest nie ograniczony. Obejmuje wydaw­nictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe, utwory, artykuły z czasopism, fragmenty bibliograficzne, odbitki.

Zasięgiem piśmienniczym PBB obejmuje prace naukowe i popu­larnonaukowe, oryginalne, tłumaczenia, bibliografie bibliologiczne, katalogi zbiorów, encyklopedie, słowniki, tablice i schematy klasy­fikacyjne, materiały szkoleniowe, materiały z konferencji i zjazdów sporządzone na użytek uczestników, wydawnictwa statystyczne, urzędowe (akty prawne), statuty, przewodniki, informatory, instruk­cje i normy, katalogi wystaw, albumy.

Zasięgiem terytorialnym i językowym obejmuje piśmiennictwo krajowe i polonica zagraniczne.

Z punktu widzenia zasięgu chronologicznego PBB rejestruje piśmiennictwo na bieżąco.                   O uwzględnieniu w danym roczniku decyduje faktyczna data druku uwidoczniona w metryce drukar­skiej. Wyjątki od tej zasady stosuje się dla:

1. wydawnictw wpływających z opóźnieniem do Biblioteki, nie zarejestrowanych w poprzednich rocznikach,

2. recenzji, które niezależnie od daty publikacji rejestruje się włącznie z dziełem recenzowanym (jeśli jest to możliwe).

PBB jest bibliografią selekcyjną. Jest stosowana selekcja formalna i merytoryczna.

Selekcja formalna: Nie uwzględnia się:

- artykułów z gazet, magazynów, czasopism młodzieżowych, popularnych, z wyjątkiem tytułów wchodzących w zakres PBB,

- artykułów z niebibliologicznych czasopism obcych (z nieli­cznymi wyjątkami dla artykułów uzyskanych przez źródła biblio­graficzne),

- materiałów statystycznych z regionalnych roczników staty­stycznych,

- pozapiśmienniczych środków masowego przekazu.

Selekcja merytoryczna:

1. w związku z tym, że PBB ma służyć różnym kategoriom użyt­kowników, na różnych poziomach, kryterium wartościujące nie jest ostre. Selekcji podlegają artykuły drobne, bez trwalszej wartości dla dziedziny, na niskim poziomie, o charakterze reportażowym. Selek­cji podlegają także materiały metodyczne przeznaczone do wyko­rzystywania przy przeprowadzaniu różnego typu zajęć z użytkow­nikami przez biblioteki publiczne i szkolne.

2. z dziedzin pokrewnych: czasopiśmiennictwa, papiernictwa, drukarstwa, ruchu wydawniczego i księgarstwa, nie uwzględnia się materiałów pozostających poza zasięgiem zainteresowań księgo­znawczych i bibliotekarskich.

   Z zakresu czasopiśmiennictwa nie uwzględnia się pozycji dotyczących dziennikarstwa.

   Z zakresu papiernictwa - współczesnych zagadnień organizacji przemysłu papierniczego, technologii wytwarzania papieru, zagad­nień zawodowych itp.

   Z zakresu drukarstwa i księgarstwa nie uwzględnia się specjalistycznych artykułów dotyczących technologii drukarstwa lub techniki handlu, a także dotyczących zagadnień socjalnych drukarzy

i księgarzy.

Gromadzenie materiału wymaga czasochłonnych poszukiwań dokumentów na podstawie ich wpływu do Biblioteki Narodowej. Obejmuje ono (dane z 1995r.):

-  bieżące przeglądanie wydawnictw zwartych rejestrowanych w   Przewodniku Bibliograficznym  

   (10-12 tys. poz. rocznie),

-  poszukiwanie na podstawie wydrukowanych zeszytów „Bibliografii Zawartości Czasopism”  (BZCz) pozycji z zakresu nauki książce, a następnie sprawdzanie ich z autopsji. W wyniku selekcji jaką zastosowano od 1989 r. w BZCz (usunięto ok. 350 tyto czasopism), przegląda się obecnie tylko 40-50 tys. opisów rocznie,

-  codzienne przeglądanie i opracowanie wpływu egzemplarza obowiązkowego czasopism nie rejestrowanych w BZCz, a następni opracowanie wybranego materiału „na bieżąco”,

-  przeglądanie i opracowanie wpływu bibliologicznego (ok. 6000 jednostek rocznie) w Zakładzie Dokumentacji Księgoznawczej,

-  przeglądanie poloników wydawnictw zwartych oraz zagranicznych czasopism bibliologicznych. Przeglądanie wytypowanych spisów bibliograficznych polskich i zagranicznych jako pośredniego źródła poszukiwań materiałów bibliologicznych.

Reasumując, należy stwierdzić, że w procesie gromadzeni materiałów jest przeglądana cała produkcja wydawnicza, wydawana w Polsce (książki i czasopisma), oraz polonica zagraniczne  (w wyborze).

0pis bibliograficzny: PBB opisuje równolegle wydawnictwa zwarte, artykuły z czasopism, czasopisma w całości, prace z wydawnictw zbiorowych, fragmenty książek i artykułów. Większość opisów jest uzupełniana adnotacjami wyjaśniającymi lub księgoznawczymi, a ich  sporządzanie wymaga znacznej ilości czasu i dużych kwalifikacji bibliograficznych.

Układ bibliografii jest układem systematycznym, sięgającym w głąb do trzeciego i czwartego stopnia podziału. Wymaga to wni­kliwej analizy treści klasyfikowanego dokumentu.

Od roku 1991 bibliografia jest drukowana terminowo.

Polska Bibliografia Bibliologiczna

  R. 1981  - wyd. w 1988, oprac. przez M. B. Bieńkową

  R. 1982  - wyd. w 1988, oprac. przez M. B. Bieńkową

  R. 1983  - wyd. w 1990, oprac. przez B. Eychler

  R. 1984  - wyd. w 1991, oprac. przez M. B. Bieńkową - w roku 1984 wprowadzono nowy opis wydawnictwa zwartego wg normy arkuszowej, obowiązującej od dnia 1.1.1984 r. PN-82/N-01152.01: Opis bibliograficzny. Książki. Pozostałe typy dokumentów opisywano wg normy PN-73/N-01152. Opis bibliograficzny (tak jak w poprzednich rocznikach).

R. 1985  - wyd. w 1991, oprac. przez  M. B. Bieńkową

R. 1986  - wyd. w 1991, oprac. przez B. Eychler

R. 1987  - wyd. w 1992, oprac. przez M. B. Bieńkową

R. 1988  - wyd. w 1993, oprac. przez M. B. Bieńkową

R. 1989  - wyd. w 1994, oprac. przez J. Pietrzykowską

R. 1990  - wyd. w 1994, oprac. przez B. Eychler

R. 1991  - wyd. w 1995, oprac. przez T. Pawlikową

R. 1992  - wyd. w 1995, oprac. przez J. Pietrzykowską

R. 1993  - wyd. w 1996, oprac. przez B. Eychler

R. 1994  - wyd. w 1997, oprac. przez T. Pawlikową

R. 1995  - wyd. w 1997, oprac. przez   M. Przybysz - Do PBB za rok 1995  wprowadzono nowy opis wydawnictwa ciągłego i artykułu zgodnie z opracowaną w IB BN normą (PN­-N-01152-2. Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe). Od 1997 r. - baza jest elektronicznym zapisem

(w systemie zautomaty­zowanym MAK) pozycji zawartych w wydawnictwie pod tym samym tytułem. Aktualizowana jest w cyklu miesięcznym. Rocznie przybywa ok. 3 800 opisów,

R. 1996  - wyd. w 1998, oprac. przez  T. Pawlikową – Dane opracowane dla tych bibliografii są także dostępne w postaci baz danych online.

R. 1997  - wyd. w 1999, oprac. przez  M. Przybysz (3055 pozycji) – bazy danych również online.

R. 1998  - wyd. w 2000r., oprac. przez T. Pawlikową – bazy danych również online

R. 1999  - wyd. w 2002, oprac. przez  M. Przybysz (3651 pozycji) – bazy danych również online


Literatura:

Bibliografia: metodyka i organizacja. Pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. Warszawa: Wyd. SBP 2000

Burbianka M.: Wstęp do bibliografii. Warszawa: PWN 1974

Czwarta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów: Warszawa 7-9 czerwca 1995: referaty i dyskusja. Warszawa: BN 1996 (Jadwiga Pietrzykowska, Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa „Polska Bibliografia Bibliologiczna” – zmiany w latach 1978-1995, stan prac, problemy, perspektywy)

Mendykowa A.: Podstawy bibliografii. Warszawa: PWN 1986

Roczniki  „Bibliografii bibliografii i nauki o książce”,  „Bibliografii Bibliografii Polskich”,  „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej”

http://www.bn.org.pl/Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
Czerwiec 2018

Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
ZSOiZ
Ciechanowiec
Pajacyk
Koło wędkarskie Jazgarz
9,664,713 unikalne wizyty