19 Czerwiec 2018
Nawigacja
· O nas
· Dofinansowane projekty edukacyjne z ostatnich lat
· Dofinansowane projekty edukacyjne 2012/13, 2013/14
· Dla rodziców
· Biblioteka
· Dokumentacja szkolna
· Kadra pedagogiczna
· Kącik duchowości
· Kącik matematyczny
· Kroniki szkolne
· Patron
· Porady pedagoga szkolnego
· Poradnik dyrektora
· Publikacje naszych nauczycieli
· Zamówienia publiczne
· Sport
· Samorząd uczniowski
· Sukcesy naszych uczniów
· Szkolne różności
· Świetlica
· Uczniowie
· Twórczość nauczycieli
· Uczniowska twórczość
· Zajęcia pozalekcyjne
· Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
· Wydarzenia
Aktualnie online
· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 586
· Najnowszy użytkownik: Pawel Zakrzewski
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· film
· Mój ulubiony film
· kawały;p
· W szkole
· Książka którą chciał...
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Losowa fotografia
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Nawigacja
Artykuły » Publikacje naszych nauczycieli » S. Agata Budzik - scenariusz uroczystości Pierwszej Komunii Świętej
S. Agata Budzik - scenariusz uroczystości Pierwszej Komunii Świętej
S. Agata Budzik

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
Do zgromadzonych przed kościołem dzieci i rodziców wychodzi ksiądz z asystą


OBRZĘDY WSTĘPNE
Przywitanie Księdza Proboszcza – dziecko
Czcigodny Księże!
„Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud,
dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół”

Oto nadszedł wspaniały dzień,
Pełen światła i radości-
Stojąc z dłońmi złożonymi,
Boga tylko prosić chcę

Niech uroczysty dzień Pierwszej Komunii Świętej
Będzie największą naszą radością;
Bowiem Jezus żywy w naszych sercach
Dziś objawia miłość swą.

 Prosimy Cię Drogi Księże Proboszczu o błogosławieństwo na drogę do ołtarza i na rozpoczynającą się wędrówkę z Panem Jezusem do niebieskiej Ojczyzny.

Słowo Księdza Proboszcza i błogosławieństwo.

Procesja do kościoła
Śpiew na wejście.

Po wejściu do kościoła dzieci zajmują wyznaczone miejsca w ławkach, rozpoczęcie Mszy Św., po pozdrowieniu przez kapłana modlitwa dzieci

Prośba rodziców:
Przewielebny Księże Proboszczu!
 Matka: Przed kilkoma laty, z troską i miłością chrześcijańskich rodziców przynosiliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc dla nich o chrzest, o łaskę o wiarę. To święte, Boże życie, które otrzymały na chrzcie, chcieliśmy w nich podtrzymać i rozwijać. Sami jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy  je na lekcje religii, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały Go swoim dziecięcymi sercami.
 Ojciec: Dziś w imieniu zgromadzonych tutaj rodziców, opiekunów i naszych gości prosimy pokornie o udzielenie w czasie tej uroczystości naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. Jesteśmy przekonani, że dzieci te zostały dobrze przygotowane i w pełni zdają sobie sprawę z łaski, jakiej dostępują. Mamy nadzieję, ze to pierwsze spotkanie  z Chrystusem, obecnym w Eucharystii, zaowocuje w nich coraz dojrzalszą przyjaźnią         z Bogiem na całe – oby jak najlepsze – ich życie.

 Kapłan: Bogu niech będą dzięki. Niech przystąpią Ci, którzy pragną przyjąć Chrystusa  w  I Komunii Świętej.

Prośba dziecka komunijnego:
Drogi Jezu!
Dziś po raz pierwszy przyjmę Cię do serca mojego.
Dziś całą mą duszą zbliżam się do Serca Twojego.
Które nad wszystko na świecie, mnie ukochało
I ostatnią kroplę krwi dla mnie przelało.

Chcę w tym dniu, tak ważnym w życiu moim
Kiedy na zawsze jestem dzieckiem Twoim
Polecić Tobie mych rodziców kochanych,
Rodzeństwo i wszystkich w miłości mi oddanych.

Błogosław Jezu wszystkim, którzy mnie dotychczas prowadzili
I o Twej miłości do ludzi mi mówili
Rozlej Twą miłość na świat ten cały,
Niech wszyscy się cieszą z Twej boskiej chwały.

 

 AKT POKUTY

Dziecko: Panie, wszystko co dobre od Ciebie otrzymujemy, ale tak często o tym zapominamy. Przepraszamy Cię Panie.

Wszyscy: Przepraszamy Cię Panie

Dziecko: Panie Jezu, Ty tak bardzo nas miłujesz i zawsze do nas przychodzisz, a my pamiętamy tylko o sobie i o innych zapominamy. Przepraszamy Cię Panie.

Wszyscy: Przepraszamy ...

Dziecko: Panie, przebacz nam nasze grzechy i zaniedbania, abyśmy z czystym sercem mogli Cię przyjąć do naszego serca. Przepraszamy Cię Panie.

Wszyscy: Przepraszamy ...

„Chwała na wysokości Bogu...”

LITURGIA SŁOWA

I czytanie dziecko
Psalm dzieci
II czytanie dziecko
Ewangelia
Homilia

Ponieważ odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych odbyło się 2 lutego , po homilii jest tylko WYZNANIE WIARY , złożenie przyrzeczeń abstynentckich odbędzie się w Białym Tygodniu.

WYZNANIE WIARY
Wierzę w Jednego Boga...


MODLITWA POWSZECHNA


Od chrztu świętego należymy do Kościoła.
Módlmy się za całą wspólnotę, aby wzrastała w wierze, nadziei i miłości.

Sakrament chrztu udzielili nam kapłani.

Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, wszystkich biskupów i kapłanów, aby      przez swoją gorliwą posługę pokazywali ludziom drogę do Jezusa.

Papież Jan Paweł II przez wiele lat był następcą Świętego Piotra na ziemi.

Módlmy się, aby za  święte życie cieszył wieczną chwałą w niebie.

Na chrzcie świętym wyrzekliśmy się szatana i wszystkich grzechów.

Módlmy się za dzieci, które dzisiaj po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa pod postacią chleba do swego serca, aby w tej przyjaźni wytrwały do końca życia.

Na chrzcie wyznaliśmy naszą wiarę.

Módlmy się, aby wszystkie dzieci żyjące w krajach misyjnych poprzez nasze czyny   wypływające z tej wiary miały możliwość poznania Boga.

Do chrztu przynieśli nas rodzice i chrzestni.

Módlmy się, aby codziennie dawali nam przykład miłości do Pana Boga i bliźnich.


7. Nie wszystkie dzieci mogą cieszyć się obecnością rodziców, ponieważ Bóg powołał ich    do swojej chwały.

     Módlmy się za zmarłych rodziców, aby dobry Bóg obdarzył ich pełnią swojej miłości.
Na chrzcie świętym otrzymaliśmy białą szatę – symbol czystości.

Módlmy się za nas samych, abyśmy mieli zawsze czyste serca, wolne od grzechu.


III. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Dzieci w procesji z darami  przynoszą: świece, kwiaty, prezent , woda, wino, puszka, hostia na patenie, bochen chleba, kosz z bocheneczkami

Komentator:
Do ołtarza  zbliżają się dzieci przepełnione miłością do Jezusa Chrystusa, aby złożyć dary ofiarne.
Czytają komentatorzy:
(świece)
Przynosimy przed Twój ołtarz Panie, ogień – znak światła i miłości. Żywioł ten przypomina nam, że chrześcijańskim powołaniem jest kochać. Niech nas prowadzi światło wiary i czynnej miłości, abyśmy nie zawiedli Chrystusa, Kościoła i człowieka.

(kwiaty) Kwiaty to symbol piękna i wdzięczności. Przynosimy je Panie na ofiarę, bo są zaprzeczeniem zbytniego zatroskania o sprawy doczesne. Spraw, byśmy zawsze pamiętali, że Twoja jest ziemia i wszystko, co ją napełnia.

(indeksy) Przynosimy Panie indeksy, w których zapisany jest nasz wysiłek tegorocznych przygotowań na spotkanie z Tobą w I Komunii Św.

(prezent) Przynosimy Panie przed Twój ołtarz dar naszych serc. Ty Panie, najlepszy przykład nam dałeś, pokazując, że więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Spraw byśmy umieli się dzielić nie tylko od święta, ale na co dzień.

(woda) Woda jest symbolem odrodzenia. Przynosimy ją Panie na ofiarę, ponieważ ten żywioł wyraża naszą zależność i niewystarczalność. Spraw, prosimy, aby każdy człowiek umiał czerpać ze źródła, jakim jesteś Ty sam.

(wino) Przynosimy przed Twój ołtarz Panie, wino. Chrystus jest winnym Krzewem a my wszczepionymi w Niego gałązkami. Udziel nam łaski, byśmy z entuzjazmem ukazywali piękno i godność powołania Dziecka Bożego.

(hostia, chleb, kosz z bocheneczkami) Przynosimy przed twój ołtarz Panie chleb – symbol praw człowieka i owoc pracy rąk ludzkich. Stając się Twoim Ciałem, niech będzie częstym pokarmem naszej duszy w drodze do nieba.

Śpiew pieśni na ofiarowanie

UCZTA EUCHARYSTYCZNA

 Po Baranku Boży...

Modlitwa dzieci:

Dziecko 1
Nadszedł już teraz ten moment szczęśliwy
Do serc naszych przyjdzie Pan Jezus żywy
Bóg pod postacią Chleba Białego
Z radością przyjdzie do serca naszego.

Dziecko 2
Gorąco witamy Cię, Zbawco Drogi,
Przychodzisz z nieba w te ziemskie progi,
By dusze nasze nakarmić Chlebem,
A nasze serca uczynić niebem.

Dziecko 3
Na zawsze mieszkaj w duszach naszych Panie,
A nasza wdzięczność niech nie ustanie!

...Oto Baranek Boży... Komunia Święta dzieci. Pieśń śpiewana przez dzieci. Modlitwa       pokomunijna .
Po przyjęciu Komunii Św., dzieci wyrażają  swą wdzięczność i miłość wspólną recytacją i śpiewem.

Recytacja wszystkich dzieci:

Co za cud! Jezu przyszedłeś do mnie
Kocham Cię, kocham nad wszystko na świecie,
Chcę żyć bez grzechu, kochać ogromnie
Błogosław, Jezu, Twe dziecię.

Śpiew dziękczynnej pieśni przez dzieci

Po modlitwie pokomunijnej
Podziękowania dzieci :

Wspólny śpiew:
 „Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas jak nikt 2x
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas 2x
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas jak nikt”.

Dziecko 1
Kocham Cię Jezu z serca całego
Bo dzisiaj z miłością wszedłeś do niego.
Odtąd jest ono Twoim mieszkaniem
Więc kładę z miłości ręce na nim.

Dziecko 2
Dziękuję Ci Jezu, miłość obiecuję Tobie,
Że odtąd w mym sercu, a nie w betlejemskim żłobie
Zamieszkasz na zawsze i będziesz kochany
Boś Ty mój Zbawiciel z nieba mi zesłany.

Dziecko 3
A ja obiecuję i pragnę obietnicy dochować
Że przez całe życie będę Cię kochać
Przestrzegać będę przykazań Twoich
Byś się nie wstydził uczynków moich.

Dziecko 4
To zaś są Jezu, śluby wszystkich dzieci
Niech to przyrzeczenie do nieba wzleci
Niech je zapiszą nasi Aniołowie
Że w Dniu Pierwszej Komunii złożyliśmy je Tobie.

Wspólny śpiew „Uwielbiajmy Chrystusa...”
Podchodzi 7 dzieci, każde ma w ręce po jednym kwiatku, który składa po wypowiedzeniu swego podziękowania, do wcześniej przygotowanego wazonu w centralnym miejscu przed ołtarzem.

Dziecko I
Ten kwiat jest podzięką dla Pana Jezusa. W Sakramencie Eucharystii Pan Jezus pokazał nam, jak bardzo nas kocha. Wzmocnieni Jego Chlebem, możemy łatwiej znaleźć drogę    do Ojca.

Dziecko II
Ten kwiat wyraża podziękowanie dla wszystkich, którzy przygotowali nas, na ten wielki dzień: dla rodziców, którzy pierwsi pokazali nam drogę do Pana Jezusa, dla Księdza proboszcza , kapłanów i katechetów, którzy doprowadzili nas do Pierwszej Komunii Świętej.

Dziecko III
Ten kwiat przynoszę jako podziękowanie dla naszych gości, którzy czynią ten dzień jeszcze piękniejszym: dziękuję naszym chrzestnym, dziadkom, rodzeństwu, krewnym  i przyjaciołom. Przyjechali nieraz z daleka aby wziąć udział w naszym święcie.

Dziecko IV
Tym kwiatem chcemy poprosić Boga, żeby nam dzieciom pierwszo-komunijnym, pomógł dochować wierności Panu Jezusowi nie tylko dzisiaj, ale na zawsze.

Dziecko V
Tym kwiatem wstawiamy się u Boga za dziećmi w całym świecie, które cierpią wielką biedę. Pamiętamy o dzieciach zamieszkałych w krajach misyjnych i dotkniętych skutkami wojen i nienawiści.

Dziecko VI
Tym kwiatem potwierdzamy pamięć o zmarłym papieżu Janie Pawle II. Bóg sprawił, że urodziliśmy się i wzrastaliśmy w czasie jego pontyfikatu. Niech Bóg za jego wierność Duchowi Świętemu wynagrodzi mu chwałą życia wiecznego. Ufamy i prosimy Boga o to , abyśmy doczekali jego rychłej beatyfikacji.

Dziecko VII
O Jezu mój dziękuję Ci za tak piękny, wspaniały dzień. Spraw Jezu, aby ten komunijny dzień był początkiem naszych wszystkich dni szczęśliwych, byśmy od dziś dawali innym tylko dobroć i życzliwość, a Tobie dochowali wierności.

Wręczenie przez dzieci kwiatów.

Podziękowania rodziców

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA
Ogłoszenia Ks. Proboszcza

Po błogosławieństwie
Dziecko:
Ojciec Święty Jan Paweł II na samym początku swego pontyfikatu mówił: „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi..”. Słowa te stały się tak ważne dla współczesnej historii świata, historii Kościoła i historii życia niejednego człowieka. Dlatego w tym tak uroczystym dniu z Jezusem w sercu pragniemy odpowiedzieć na jego wołanie, śpiewając:    „Otwieramy wszystkie drzwi Zbawicielowi”.


Po pieśni zapowiedź wręczenia bocheneczków chleba:

Dziecko 1: Panie Jezu!, w Twojej uczcie pokazałeś nam, jak bardzo nas kochasz. Twoje święto tutaj , w kościele dobiega końca. Ale nasze święto trwa dalej. Pragniemy, aby nasze życie stało się wielkim świętowaniem Twojej obecności.

Dziecko 2: Za chwilę otrzymamy bocheneczki chleba i zaniesiemy je do domów by przypominały nam o Tobie, Chryste, którego przyjęliśmy do serc, który pragniesz aby każdy z nas był dobry jak chleb.
 
W czasie rozdawania bocheneczków chleba śpiew w wykonaniu scholi.

Literatura:
Przewodnik metodyczny „Przyjdź do nas, Panie”, Katecheza parafialna i celebracje liturgiczne, KSW, Poznań 2004.
Szwajcok, ks. M. Macherzyński „Jestem z Tobą” Materiały liturgiczne, Katowice 2004.
K. Buhleier, „Chleb, który daje życie”, Praktyczne materiały do I Komunii Św.,        Jedność 2004.
„Exsultate Deo”, śpiewnik mszalny, fundacja „Światło-Życie”, Katowice 1998.
Zasoby własne.


 

 

 

 

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
Czerwiec 2018

Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
ZSOiZ
Ciechanowiec
Pajacyk
Koło wędkarskie Jazgarz
9,664,717 unikalne wizyty